خرید دلار استرالیا: 193,000 ریال فروش دلار استرالیا: تماس بگیرید
حساب شبای بانکهاشبا چیست؟

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند.

تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد ISO-13616 است.
آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از «شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
همچنین شما می توانید از «شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید.

 

مزایای شبا:

«شبا» جایگزین شماره حساب های فعلی نمی شود، بلکه به عنوان یک شماره استاندارد در کنار آنها قرار می گیرد. برای هر حسابی که دارید، می توانید یک «شبا» برای انواع حسابها مانند جاری، سپرده، تسهیلات و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود «شبا» مزایای زیر را برای مشتریان و بانک در بر دارد:


  1- «شبا» تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد. با داشتن «شبا» نقل و انتقالات پول سریعتر و بدون نگرانی از جزئیات حساب انجام میشود.

  2- برای انتقالاتی که از طریق  «شبا»  استفاده می شود، نیاز به دانستن، ذکر و کنترل هیچگونه اطلاعاتی نظیر نام بانک، نام یا کد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و دیگر  کدهای مختلف ندارید. تمامی این داده ها در «شبا» وجود دارند.

 

  3- اگر اشتباهی در ورود «شبا» پیش آید، سامانه های بانکی از اشتباه مشتری (در اعلام شبا) یا متصدی بانک (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش می کنند. به این معنی که اگر مشتری یا متصدی بانک یک یا چند رقم از «شبا» را به اشتباه وارد کند، سیستم با کنترل محتوای «شبا» به او اعلام می کند که اشتباهی رخ داده است و باید «شبا»ی وارد شده را مجدداً کنترل کند.


این ساز و کار«شبا» امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حسابهای دیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

 

  4- سامانه های حواله الکترونیکی ایران «ساتنا» و «پایا» بر اساس «شبا» فعالیت می نمایند، بنابراین دانستن «شبا»ی حساب برای انجام حواله بین بانکها برای همه مشتریان بانک ها ضروری است.

تذکر مهم مانی پارس :

 

مشتری گرامی هنگام ثبت حواله آنلاین به مقصد ایران بهتر است شماره شبای خود را از طریق بانک مورد نظر استخراج کرده و آن را در حواله خود قرار دهید . با توجه به اینکه اکثر بانکهای ایران زمان محاسبه شبای حساب شما، نام صاحب حساب را نیز میدهند ،بنابراین با اطمینان کامل شماره حساب یاد شده را در فرم حواله درج میکنید.