خرید دلار استرالیا: 193,000 ریال فروش دلار استرالیا: تماس بگیرید
قوانین مبارزه با پولشویی

 

 پولشويي  شاید به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالت‌هاي ناخوشايند مانند احساس بي‌اطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمان‌يافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد خیلی ها غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از افراد نسبت به اين لفظ بي‌اطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند.

 

مفهوم و آثار پولشويي

تطهير پول زماني اتفاق مي‌افتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مـجـرمـانـه را بـه‌ عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند

 

پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌

 

بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم ‌چنين مقرر مي‌دارد: ...< عبارت‌است از هرگونه مالي که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد.>

 

دولت استرالیا توسط اداره AUSTRAC که مرکز مبارزه با پولشوئی است . تمامی فعلیتهای مالی را کنترل میکند. و همه موسسات مالی ،بانکها ، صرافها ،شرکتهای سرمایه گذاری و غیره که به نوعی با جابجائی پول سرو کار دارند را در کنترل خود دارد و تمامی این موسسات مالی وظیفه دارند که ضمن شناسائی هویت مشتریان نسبت به گزارش نقل و انتقال آنان به این اداره اقدام کنند و در هر دوره .....این کار را انجام دهند.

بر اساس قانون AUSTRCE  برای نقل و انتقال پول بیش از 1000 دلار از طریق صرافها و موسسات مالی این موسسات موظف هستند که کارت شناسائی معتبرعکسدار از مشتری رویت و یک کپی از آن را در محل صرافی نگهداری کنند.

 

همچنین بر اساس همین قانون افرادی که بیش از مبلغ 10/000 دلار استرالیا  انتقال دهند میبایست 2 کارت شناساسی برای رویت در اختیار صرافی قرار دهند و صرافی موظف است کپی از این کارتها نزد خود نگهداری کند.

 

توصیه مانی پارس 

1- تمامی نقل و انتقال پولی خود را از طریق صرافها و یا موسسات مجاز انجام دهید ، با توجه به  اینکه قوانین و محدودیتهای نقل و انتقال پولی بمقصد ایران وجود دارد لذا توصیه ما به شما این است که از هرگونه نقل و انتقال خارج از سیستم قانونی و مجاز جدا خودداری کنید .

 

نکته مهم دانستنی:

با توجه به قوانین کشور استرالیا انتقال پول  به هر میزان برای همه افراد منوط به رعایت قانون مجاز میباشد و هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. لذا مشتریان گرامی توجه به شابعات و باورهای نادرست و اطلاعات ناقص نداشته باشند .و همچنین انتقال ارز بین استرالیا و هر کشوری شامل مالیات ، عوارض و یا هزینه دولتی نمیباشدو هیچگونه ارتباطی بین انتقال ارز و کم شدن یا قطع شدن سنترلینک و یا سایر خدمات دولتی ندارد .و اداره AUSTRAC فقط خواهان گزارش نقل و انتقالات پولی برای کنترل و مبارزه با تروریستم است.