خرید دلار استرالیا: 193,000 ریال فروش دلار استرالیا: تماس بگیرید
قوانین ومقررات

صرافی مانی پارس در جهت بهبود کیفت نقل و انتقالات پولی در کشور استرالیا ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات، شرایط خود رابرای ارسال هر گونه حواله پولی  جهت آگاهی مشتریان خود به شرح ذیل اعلام میدارد.

 

1- مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات وارده در فرم حواله بر عهده مشتری میباشد و مانی پارس هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد.

 

2- در صورتیکه مانی پارس به هر دلیلی نقل و انتقال وجهی را مشکوک تشخیص داد میتواند ارسال آن را متوقف و وجه را عینا به فرستنده حواله مسترد نماید و مشتری حق هیچگونه ادعای را نخواهد داشت.

 

3- در صورت نقص اطلاعات و مدارک لازم جهت ارسال حواله، مانی پارس هیچگونه تعهدی نسبت به انتقال وجه نخواهد داشت.

 

4- ارسال فرم آنلاین بمعنای تائید انجام کامل حواله نیست ،بدیهی است انجام کامل آن پس از مشاهده وجه مشتری در حساب بانکی مانی پارس و تکمیل  مدارک و اطلاعات فرستنده و گیرنده حواله است.

 

5- ملاک قیمت ارز مانی پارس نرخهای اعلام شده در هر لحظه در وب سایت رسمی است  و زمان رسیدن وجه به حساب بانکی،مانی پارس  . لذا  پیشنهاد میشود ابتدا وجه را به حساب مانی پارس واریز و سپس اقدام به ثبت نهایی حواله نماید و چنانچه مغایرتیدر نرخ ارز پدید آید مانی پارس میتواند نرخ حواله را اصلاح و سپس آن را واریز نماید.

 

توجه: با توجه به اینکه بعضی از مشتریان از طریق اینترنت بانک وجوه خود را منتقل میکنند تا زمانی که وجه در حساب بانکی مانی پارس دیده نشود هیچ حواله ای برای مشتری ارسال نخواهد شد و مشتری هیچگونه ادعای در این باره نمیتواند داشته باشد.

6- چنانچه بهر دلیلی وجوهی اضافه و یا  اشتباها دو بار  در استرالیا و یا هر کشوری دیگر به حساب گیرنده حواله واریز شود گیرنده وفرستنده حواله مسئولند وجوه را عینا به حساب مانی پارس مسترد کند.

 

7- در صورت انصراف حواله توسط مشتری اگر مبلغی به حساب گیرنده  حواله واریز نشده باشد، پس از کسر 5٪ کل مبلغ حواله قابل ابطال است.

 

 

 

مانی پارس متعهد میشود که پس از تائید حواله و صحت مدارک و اطلاعات  حواله و دریافت وجه مشتری ظرف مدت حداکثر 3 روزکاری وجه حواله را بحساب ذینفع واریزنماید.